Auto leasing:

een produkt aangepast profesioneelen...Een andere fiscaliteit? denk aan verhuring! credit auto autofinanciering

Leasing of financiering verhuur auto

 

Voor wie?

De leasing richt zich enkel tot firma's, zelfstandigen of de vrije beroepen. 

Leasing is een financierings techniek waarin een leasings-bedrijf een welbepaald goed koopt, op aanvraag van de toekomstige huurder en het hem verhuurt voor onbepaalde duur. De huurder krijgt het recht dit goed te gebruiken.

Aan het einde van het contract heeft de huurder het recht ja dan nee het gehuurde goed te kopen aan een voorgeschreven prijs; hij geniet dan van wat men noemt de optie van aankoop aan de resterende waarde en word eigenaar. een andere mogelijkheid is gewoon het goed terug brengen.  

Wat is een financieele leasing?

 

  • Er moet gezegd dat alle leasing contracten zijn gebaseerd op het betalen van een huur en betrekking heeft op drie belangrijke pesonen:
  • De leaser (leasings-firma)
  • De leasing-nemer (huurder,client )
  • De leveringancier van het materiaal.

Vervolgens, is er steeds een relatie tussen de duur van het gebruik van het goed en de duurtijd van het contract. Deze eigenschap maakt het verschil tussen een leasing en een simpel verhuur. Het economisch risico is grotendeels te dragen door de huurder

Het leasings-object is herkenbaar ,individueel en vertegenwoordigd een economische waarde.

Een aankoop optie (  VR < of = aan 15%) is steeds voorzien.

De leasings-maatschappij blijft juridisch gezien steeds eigenaar van het goed, de huurder daar aan tegen is economische eigenaar van het goed. 

Wat is het verschil tussen financiële leasing en financieel  verhuur?

Het verschil bevind zich in de boekhoudkundige verwerking. Over het algemeen wordt de leasing verwerkt als een “financiering” en een verhuring als een “huur”. Het verschil tussen deze twee zit hem in een boekhoudkundige legalisatie op basis van de terugkoop optie (als zij hoger is dan 15 % praten we over verhuur).

 

Zelfstandigen en firma’s

Leasing en verhuur; fiscale voordelen ...

“Financiële” leasing is een verhuur met aankoop optie.

Bij ons kiest u het voertuig van uw keuze, in de garage van uw keuze. Hoe beter u onderhandelt hoe beter uw voertuig. De leasings-firma koopt het voertuig op zijn naam en u huurt het voor de afgesproken afbetaling ( eventueel met een verhoogde begin huur ) 

U kan zelf kiezen of u het voertuig inschrijft op uw naam of op naam van de leasings firma. Het voertuig mag niet aangeslagen nog verkocht worden zonder toestemming van de leasings firma.

Het voertuig moet gedurende het contract steeds omnium verzekerd zijn.  

 

Aan het einde van het contract, moet u de optie aankoop betalen,  5,10 of 15 %

Normalerwijze blijft het voertuig eigendom van de leasings-maatschappij gedurende het contract, de aanvaarding gaat veel gemakkelijker bij delicate dossiers.  

 

“financiel” verhuur is een langdurig verhuur eenvoudig en simpel.

Zoals voor een leasing onderhandelt over het voertuig van uw keuze in de garage van uw keuze.Het verhuur-bedrijf koopt het voertuig en u huurt het voor een door u bepaaldeperiode… Eventueel, kan u een verhoogde beginhuur hanteren die zal opgenomen  worden in uw dossier. 

De wet heeft beslist dat het bedrag van de verkoop, aan het einde van het contract van een verhuurd voertuig nooit lager mag zijn dan 15 %, het maandelijks bedrag is dus berekend op een verkoopwaarde van16 %.

De inschrijving is steeds op naam van het leasings-bedrijf . Omnium is steeds verplicht gedurende de totale duur van het contract bij een agent naar keuze.

De logica wil dat bij het einde van het contract soit u soit een van uw naaste, werknemers of uw bedrijf het voertuig over koopt; voor privé of  zakelijk doeleinde.

NB >> leasing en verhuur: maximum 60 maanden   

 

Fiscaal

Een professioneel voertuig moet steeds afgeschreven worden in een tijdspanne voorgeschreven door uw controleur.

Gelijk welk krediet product u kiest. Uw voertuig ontsnapt niet aan deze regel. Het is dus normaal dat de duur van het krediet is aangepast aan de afschrijvings-periode maar, het is gebruikelijk dat de verschillende afschrijvings-factoren (  eerste huur, voorschot, afbetaling, afkoopwaarde enz.) Die niet reëel afhankelijk zijn van uw afschrijvings- faktoren. 

DEZE REGEL TELT EVENWEL NIET VOOR VERHUUR, dat een simpel verhuur is in dit geval….

-Geen afschrijvings-plan

-De totaliteit van uw fakturen ( eerste huur, verhoogde huur of volgende huurgelden) worden ingediend in uw facturatie als een eenvoudig telefoon factuur.

-En in princiepen geen afkoopverplichting op het einde maar alleen de optie van …...