Auto krediet :

u zoekt een ander antwoord, telefoneer ons . credit auto autofinanciering

FAQ

Om u beter te kunnen begeleiden en informeren, heeft FINALEASE Car Crédit sprl FAQ ter uwer beschikking gesteld met antwoorden of belangrijke vragen die u zich kunt stellen in verband met uw krediet, de leningen, leasing, verhuur en zo voort.

 1. Klik op onze simulator,
 2. Vul het doel, het bedrag, en de tijdspanne van uw krediet in,
 3. Vervolledig het formulier van de on line aanvraag,
 4. Een medewerker zal uw dossier zo vlug mogelijk behandelen

Zodra het contrakt ondertekend is voltrekken wij de overschrijving op uw rekenig *

*Als het gaat om een auto financiering voltrekken wij de betaling bij levering

Neen geen kosten .

Er zijn geen voorafgaande dosierskosten ( de wet over krediet gebruik verbied dit trouwens).

 • Meerderjarig zijn
 • In het bezit zijn van een geldig paspoort
 • woonachtig zijn in belgie
 • Kunnen aantonen dat u loontrekkend bent
 • In het bezit zijn van een Belgishe bankrekening nr

 

 • Een copij van uw identiteits kaart ( recto-verso)
 • Een loonfiche (voor partikulieren) Een aanslagbiljet van vorig belastingsjaar(voor zelfstandigen)
 • In een geval van een verbouwings krediet belangrijke dokumenten: zoals een bewijs van betaling, prijsoferte of faktuur

Het eerste bebrag zal afgehouden worden 30 dagen na de storting van het krediet

Ja altijd !

Aandacht, een nieuwe terugbetalingssom word berekend. Gelijk aan 1% van het resterende terug te betalen bedrag als de afbetalings periode hoger is dan 1 jaar en 0.50 % Als de afbetalings periode lager is dan 1 jaar .

 

Ja u kan steeds uw lenings contrakt verbreken, elke 14dagen na voltrekking van de betaling, met een aangetekend schrijven.
De som van het resterende bedrag moet ons dan onmiddelijk terug gestort worden
Geen enkele extra intrest zal u gerekend worden van de periode dat u het geld ontleende .

 

Neen, het ondertekenen van een schuldsaldo verzekering volstaat;